Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe