Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/116/19 Rady Miasta Kutno

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe