| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Strachówka

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strachówka

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i 3 , w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Strachówka uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonycjh przez Gminę Strachowka obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i uzależnia się od liczby oddziałów szkolnych:

-Lp

-Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:

-Tygodniowy wymiar zajęć

-1

-do 4 oddziałów

-13 godzin

-2

-5 - 6 oddziałów

-11 godzin

-3

-7 - 11 oddziałów

-9 godzin

-4

-12 i wiecej oddziałów

-6 godzin

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strachówka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/36/2003 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiariu godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strachówka oraz uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/36/2003 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 kwietnia 2003r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 wrzesnia 2012r.


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XVII/88/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 czerwca 2012r Kompetencje w zakresie ustalania zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze należą do organu prowadzącego szkołę (art. 42 ust. 7 KN). Niniejszy projekt zmienia dotychczasowe regulacje odnośnie tygodniowego wymiaru zajęć dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce – zmniejszenie z 8 do 6 godzin tygodniowo. Rozszerzenie zakresu zniżek obowiązkowych godzin zajęć dla dyrektora Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce jest zasadne w związku z przyrostem zadań administracyjnych. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym i Publiczne Gimnazjum. Łącznie 249 uczniów , 12 oddziałów. W Zespole Szkół pracuje 21 nauczycieli i 8 osób obsługi ekonomiczno – administracyjnej. Z uwagi na duże obciążenie finansowe nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora.

Przewodniczacy Rady Gminy


Barbara Rosa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »