| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Strachówka

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strachówka

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i 3 , w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Strachówka uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonycjh przez Gminę Strachowka obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i uzależnia się od liczby oddziałów szkolnych:

-Lp

-Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:

-Tygodniowy wymiar zajęć

-1

-do 4 oddziałów

-13 godzin

-2

-5 - 6 oddziałów

-11 godzin

-3

-7 - 11 oddziałów

-9 godzin

-4

-12 i wiecej oddziałów

-6 godzin

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strachówka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/36/2003 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiariu godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strachówka oraz uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/36/2003 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 kwietnia 2003r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 wrzesnia 2012r.


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XVII/88/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 czerwca 2012r Kompetencje w zakresie ustalania zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze należą do organu prowadzącego szkołę (art. 42 ust. 7 KN). Niniejszy projekt zmienia dotychczasowe regulacje odnośnie tygodniowego wymiaru zajęć dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce – zmniejszenie z 8 do 6 godzin tygodniowo. Rozszerzenie zakresu zniżek obowiązkowych godzin zajęć dla dyrektora Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce jest zasadne w związku z przyrostem zadań administracyjnych. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym i Publiczne Gimnazjum. Łącznie 249 uczniów , 12 oddziałów. W Zespole Szkół pracuje 21 nauczycieli i 8 osób obsługi ekonomiczno – administracyjnej. Z uwagi na duże obciążenie finansowe nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora.

Przewodniczacy Rady Gminy


Barbara Rosa

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »