| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 124/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 24 czerwca 2013r.

zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie województwa (Dz.   U.   z   2013 r. poz. 596 i   645) oraz art. 23 ust. 2   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (Dz. U. z   2013 r. poz. 627 i   628) – uchwala się, co następuje:  

§   1.   W rozporządzeniu Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z   dnia 15 kwietnia 2005 r.  
w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr   91, poz. 2457 oraz z   2013 r. poz. 2486) w   § 3   po ust. 4   dodaje się ust. 5   w brzmieniu:  

„5. Zakaz, o   którym mowa w   ust. 1   pkt 8, nie dotyczy działki o   nr ew. 220/21 położonej w   miejscowości Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica.”. .

§   2.   W rozporządzeniu Nr 68 Wojewody Mazowieckiego z   dnia 23 czerwca 2005 r.  
w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i   otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr   164, poz. 5193 oraz z   2013 r. poz. 2486) w   § 3   ust. 5   otrzymuje brzmienie:  

„5. Zakaz, o   którym mowa w   ust. 1   pkt 8, nie dotyczy działki o   nr ew. 606 położonej we wsi Kochów, gm. Maciejowice, oraz działek o   nr ew. 329 i   333 położonych w   miejscowości Maciejowice, gm. Maciejowice.”. .

§   3.   W rozporządzeniu Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z   dnia 15 kwietnia 2005 r.  
w sprawie Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr   91, poz. 2454 oraz z   2013 r. poz. 2486) w   § 3   w ust. 3   po pkt 2   kropkę zastępuje się średnikiem i   dodaje się pkt 3   w brzmieniu:  

„3) działek o   nr ew.   225/2, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 położonych w   miejscowości Szczytno, gm. Załuski.   ”. .

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Tomasz   Kucharski

Województwa Mazowieckiego  


 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »