| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/225/2014 Rady Gminy Pionki

z dnia 10 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2013.594 z   późn. zm.), art. 8   ust. 1   i art. 96 ust. 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (j.t. Dz.U.2013.182 z   późn. zm.) w   związku z   uchwałą Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresiedożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024) Rada Gminy w   Pionkach uchwala co następuje:  

§   1.   Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej (j.t. Dz. U. Z   2013 r., poz. 182 z   późn. zm.) uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w   zakresie dożywiania w   formie rzeczowej.  

§   2.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tomasz Wojciech   Wróbel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kadry dla Każdego

Strona poświęcona aktualnościom kadrowo-płacowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »