| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 65/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku - o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz.1240 z   późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:  

§   1.   W budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

- po stronie dochodów:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

Ogółem:  

 

 

-  

66 000  

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

-  

66 000  

Rozdz.  

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

-  

4 000  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

-  

4 000  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

-  

62 000  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  

-  

42 000  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

-  

20 000  

- po stronie wydatków:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

Ogółem:  

 

 

 

66 000  

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

-  

66 000  

Rozdz.  

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

-  

4 000  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania własne)  

-  

4 000  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

-  

62 000  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)  

-  

42 000  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania własne)  

-  

20 000  

§   2.   1)   Zwiększa się dochody budżetu miasta o   kwotę 66 000 zł  

2)   Zwiększa się wydatki budżetu miasta o   kwotę 66 000 zł  

§   3.   O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w   Pruszkowie.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa  


Jan   Starzyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »