| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/438/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozienice

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 r. poz. 2572 ze zmianami) oraz w związku z art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594) uchwala się,  co następuje:

§ 1.

Usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kozienice w zakresie realizacji podstawy programowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 4 z 2009, poz. 17) realizowane są bezpłatnie wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kozienice realizowane w formie zajęć opiekuńczo wychowawczych przekraczające wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 realizowane są bezpłatnie.

§ 3.

Traci moc UCHWAŁA Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XIII/82/2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kozienice

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 kwietnia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


Mariusz Prawda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »