| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Lutocin

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie inkasa podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 849 - tekst jednolity), art. 6b i 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz.465) i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 - tekst jednolity z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy Lutocin pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Zarządza się także pobór w drodze inkasa podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, na podstawie jednego nakazu płatniczego, od podatników będących równocześnie podatnikami podatku rolnego i podatku od nieruchomości lub leśnego należnego od osób fizycznych.

§ 2. Inkasentami na terenie gminy Lutocin są sołtysi sołectw wymienionych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie według wartości procentowej od zebranego i terminowo odprowadzonego na rachunek bankowy gminy Lutocin inkasa podatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/55/2007 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie inkasa podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin


Piotr Kwiatkowski


Załącznik do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 marca 2015 r.

Sołectwa Gminy Lutocin w których sołtysi są inkasentami oraz stawka % inkasa:

-1

-Boguszewiec

-Klonowska Alina

-16,14

-2

-Chrapoń

-Skowroński Krzysztof

-5,46

-3

-Chromakowo

-Orkwiszewski Eugeniusz

-9,13

-4

-Dębówka

-Strózik Barbara

-5,24

-5

-Elżbiecin

-Boros Danuta

-55,58

-6

-Felcyn

-Ostrowska Agnieszka

-29,13

-7

-Głęboka

-Cywińska Anna

-58,02

-8

-Jonne

-Budka Adam

-14,98

-9

-Lutocin

-Rosiak Irena

-5,77

-10

-Mojnowo

-Pawlak Roman

-6,93

-11

-Obręb

-Marzec Justyna

-28,32

-12

-Parlin

-Budzich Jan

-13,19

-13

-Pietrzyk

-Sobczak Mariola

-33,30

-14

-Przeradz Mały

-Adamski Andrzej

-7,90

-15

-Przeradz Nowy

-Witkowski Piotr

-11,33

-16

-Przeradz Wielki

-Narewski Krzysztof

-7,25

-17

-Seroki

-Skolmowski Krystian

-7,73

-18

-Siemcichy

-Narewski Marian

-7,34

-19

-Swojęcin

-Kwiatkowski Piotr

-24,59

-20

-Szoniec

-Więckowska Małgorzata

-9,95

-21

-Zimolza

-Góralska Agnieszka

-24,23

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin


Piotr Kwiatkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »