| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

z dnia 6 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt. 2 Uchwały Nr XLI/345/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki ustalone w § 1 obejmują zmiany planu między poszczególnymi paragrafami wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 37.885,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu


mgr inż. Zenon Szczepankowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/2014
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 6 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały nr 83/2014 zarządu powiatu przasnyskiego z dnia 6 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 83/2014
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 6 grudnia 2014 r.
Zalacznik1a.pdf

załącznik nr 1a do uchwały nr 83/2014 zarządu powiatu przasnyskiego z dnia 6 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/2014
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 6 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr 83/2014 zarządu powiatu przasnyskiego z dnia 6 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 83/2014
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 6 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

załącznik nr 2a do uchwały nr 83/2014 zarządu powiatu przasnyskiego z dnia 6 grudnia 2014 roku


Uzasadnienie do Uchwały Nr 83/2014
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 6 grudnia 2014 r.

1. Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami wydatków w kwocie 403.831,00zł w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" w kwocie 44.226,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących dróg powiatowych oraz ostatecznego rozliczenia odpisów na ZFŚS;

- rozdział 75109 - "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" w kwocie 25.888,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę kosztów dojazdu członka Powiatowej Komisji Wyborczej, wypłatę umów zleceń wraz z narzutami dla osób uczestniczących w pracach Komisji (obsługa wyborów), wypłacenie kosztów podróży służbowych;

- rozdział 75411 - "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" w kwocie 11.997,00 zł, zmiany w planie są niezbędne w celu realizacji wydatków na usługi, materiały i świadczenia dla funkcjonariuszy;

- rozdział 80111 - "Gimnazja specjalne" w kwocie 1.200,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS;

- rozdział 80114 - "Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół" w kwocie 5.919,00 zł, dokonuje się z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS;

- rozdział 80120 - " Licea ogólnokształcące" w kwocie 102.918,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w miesiącu grudniu oraz na zakup oleju opałowego, wyposażenia (mebli do sal lekcyjnych i sekretariatu), sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej;

- rozdział 80130 - "Szkoły zawodowe" w kwocie 42.006,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów oraz na wypłatę godzin ponadwymiarowych;

- rozdział 80134 - "Szkoły zawodowe specjalne" w kwocie 33.593,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na zakup materiałów;

- rozdział 80146 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w kwocie 10.293,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na szkolenia i zapłatę czesnego oraz na zakup materiałów;

- rozdział 80195 - "Pozostała działalność" w kwocie 17.082,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Starostwa w kwocie 16.188,00 zł z przeznaczeniem na pracę z uczniem zdolnym w ZSP w Przasnysz;

- rozdział 85403 - "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze" w kwocie 17.621,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, pomocy naukowych i ZFŚS;

- rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" w kwocie 21.244,00 zł, zmiany dokonuję się z przeznaczeniem na zakup materiałów i ZFŚS;

- rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" w kwocie 68.239,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

- rozdział 85446 - "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w kwocie 1.605,00 zł, zmiany dokonuje się z przeznaczeniem na zakup materiałów.

2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej w kwocie 1.785,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie połowy kosztów przez organ prowadząc, na nauczanie indywidualne w ZSP w Przasnyszu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »