Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/237/08 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008 - 2012

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe