reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/119/12 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r., Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Nr 54, poz. 326; z 2009 r., Nr 168, poz. 1323, Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720; z 2010 r., Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r., Nr 159, poz. 945, Nr 5, poz. 13; oraz 2012 r., poz. 472) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat pobieranych przez Gminę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 2.00 zł.

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % - 3.00 zł.

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 3.50 zł.

4) przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych
i ciągów pieszych. - 1,50 zł.

2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m 2 pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości:

a) na drogach gminnych - 10 zł.

b) na obiektach inżynierskim - 60 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 obniża się o 50 % w przypadku umieszczania w drodze urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m 2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł.

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł.

3) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 3,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości 1,00 zł.za 1 m 2 powierzchni reklamy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach do jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama