reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/144/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbicko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/117/2012 Rady Gminy Izbicko z 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbicko (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2013 r. poz. 903), wprowadza się następujące zmiany:

1) do § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

O obniżenie czynszu mogą się ubiegać najemcy, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżkę czynszu, nie przekracza kwoty 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 100% kwoty w gospodarstwie jednoosobowym.

4. Czynsz może zostać obniżony w następujących wysokościach:

1) 50% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego (jedno lub wielorodzinnego) jest niższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę,

2) 25% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego (jedno lub wielorodzinnego) jest wyższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

1. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego i pozostania w nim osób zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą nieprzerwanie co najmniej przez 3 lata, uprawnieni do zawarcia umowy najmu są zamieszkujący w tym lokalu zstępni, wstępni, osoby przysposobione, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu i nie ma warunków do zamieszkania w lokalu stanowiącym nowe miejsce zamieszkania najemcy.

2. Umowa najmu może być zawarta po wyczerpaniu trybu określonego w niniejszej uchwale.

3. Zasady niniejszego § stosuje się także do osób, które nie wstąpiły w miejsce po śmierci najemcy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama