reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Łambinowice

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 25 maja 2013 r. poz. 594), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu:

1) zwiększenie dochodów o kwotę /zał. Nr 1/

260 000,00

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę /zał. Nr 1/

198 750,00

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę /zał. Nr 1/

61 250,00

2) zwiększenie wydatków o kwotę zł/zał. Nr 2/

260 000,00

w tym:

-- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę /zał. Nr 2/

260 000,00

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet wynosi:

1. Dochody w

25 704 804,80

w tym:

- dochody bieżące

23 020 946,80

- dochody majątkowe

2 683 858,00

2. Przychody

1 828 112,65

3. Wydatki w

26 245 782,45

w tym;

- wydatki bieżące

21 967 641,25

- wydatki majątkowe

4 278 141,20

4. Rozchody w

1 287 135,00

§ 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 i 2a do Uchwały XII/168/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie , jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gawlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama