Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIX/673/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.[1])) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego następujące drogi wewnętrzne na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle zalicza się do kategorii dróg gminnych:

1) ul. Wiosenną - na odcinku wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) ul. Okrężną - na odcinku wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) ul. Błonie na odcinku wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) ul. Osiedlową - na odcinku wskazanym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) ul. Nektarową - na odcinku wskazanym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) ul. Ignatzego Richtera - na odcinku wskazanym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

7) ul. Wałową - na odcinku wskazanym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

8) ul. Jeremiego Przybory - na odcinku wskazanym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

9) Aleja Jana Pawła II - na odcinku wskazanym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

10) ul. Kazimierza Wielkiego - na odcinku wskazanym w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

11) ul. Królowej Jadwigi - na odcinku wskazanym w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;

12) ul. Leszka Białego - na odcinku wskazanym w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;

13) ul. Władysława Łokietka - na odcinku wskazanym w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;

14) ul. Gliwicką - na odcinku wskazanym w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały;

15) ul. Henryka Wieniawskiego - na odcinku wskazanym w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały;

16) Plac Gwardii Ludowej - na odcinku wskazanym w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały;

17) ul. Zieloną - na odcinku wskazanym w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały;

18) ul. Niezdrowicką - na odcinku wskazanym w załączniku nr 18 do niniejszej uchwały;

19) ul. Stefana Batorego - na odcinku wskazanym w załączniku nr 19 do niniejszej uchwały;

20) ul. Szczęśliwą - na odcinku wskazanym w załączniku nr 20 do niniejszej uchwały;

21) ul. 11 Listopada - na odcinku wskazanym w załączniku nr 21 do niniejszej uchwały;

22) ul. Aroniową - na odcinku wskazanym w załączniku nr 22 do niniejszej uchwały;

23) ul. Gazową - na odcinku wskazanym w załączniku nr 23 do niniejszej uchwały;

24) ul. Kanonierów - na odcinku wskazanym w załączniku nr 24 do niniejszej uchwały;

25) ul. Mikołaja z Koźla - na odcinku wskazanym w załączniku nr 25 do niniejszej uchwały;

26) ul. Tadeusza Jasińskiego - na odcinku wskazanym w załączniku nr 26 do niniejszej uchwały;

27) ul. Zbigniewa Herberta - na odcinku wskazanym w załączniku nr 27 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przebieg dróg, o których mowa w ust. 1 określony w załącznikach nr 1÷27 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Wojciech Jagiełło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Wiosenna na osiedlu Cisowa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Okrężna na osiedlu Cisowa


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Błonie na osiedlu Kłodnica


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Osiedlowa na osiedlu Kłodnica


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Nektarowa na osiedlu Kłodnica


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Ignatzego Richtera na osiedlu Kłodnica


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Wałowa na osiedlu Kłodnica


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Jeremiego Przybory na osiedlu Lenartowice


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Przebieg drogi gminnej - Aleja Jana Pawła II na osiedlu Piastów


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego na osiedlu Piastów


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Królowej Jadwigi na osiedlu Piastów


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Leszka Białego na osiedlu Piastów


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik13.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Władysława Łokietka na osiedlu Piastów


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik14.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Gliwicka na osiedlu Pogorzelec


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik15.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Henryka Wieniawskiego na osiedlu Pogorzelec


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik16.pdf

Przebieg drogi gminnej - Plac Gwardii Ludowej na osiedlu Pogorzelec


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik17.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Zielona na osiedlu Pogorzelec


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik18.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Niezdrowicka na osiedlu Sławięcice


Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik19.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Stefana Batorego na osiedlu Sławięcice


Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik20.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Szczęśliwa na osiedlu Sławięcice


Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik21.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. 11 Listopada na osiedlu Śródmieście


Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik22.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Aroniowa na osiedlu Śródmieście


Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik23.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Gazowa na osiedlu Zachód


Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik24.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Kanonierów na osiedlu Zachód


Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik25.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Mikołaja z Koźla na osiedlu Zachód


Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik26.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Tadeusza Jasińskiego na osiedlu Zachód


Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr LIX/673/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik27.pdf

Przebieg drogi gminnej - ul. Zbigniewa Herberta na osiedlu Zachód


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.843 i 1543 oraz z 2014 poz. 659

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe