Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok Nr II SA/Op 217/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie ze skargi B.D. na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r., Nr XLIV/323/17, w przedmiocie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe