| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/158/13 Rady Gminy w Imielnie

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594) w związku z art.211, art.212, art.214 pkt 1, 2, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Imielno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do w/w uchwały:Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę -44.400,00w tym: w dziale 921 rozdz. 92195 § 6207o kwotę -     33.220,00 w dziale 921 rozdz. 92195 § 6209 o kwotę -    11.180,00

2) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały:Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę -44.400,00w tym: w dziale 921 rozdz. 92195 § 6057 o kwotę -    33.220,00 w dziale 921 rozdz. 92195 § 6059 o kwotę -    11.180,00

3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do      poniesienia w 2013 roku”  otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej       uchwały.

4) Załącznik Nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie      określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kukuryk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/158/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/158/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/158/13
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 11 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »