| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/108/12 Rady Gminy Topólka

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie: określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa i określenia inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r.poz.567) oraz art. 15 i 19 pkt 1, lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 215, poz. 1674, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378),

Rada Gminy Topólka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Topólka w następujących wysokościach:

1) Przy sprzedaży ze stoisk: - 8,50 zł od stoiska,

2) Przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszy, skrzynki, wiadra itp. - 2,00 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa:

1) Na inkasenta wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Topólka.

2) Ustala się prowizję dla inkasenta, za pobór opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanych kwot.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.

§ 4. Traci na mocy uchwała Nr XIII/89/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2005 oraz uchwała Nr XVI/113/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2005.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. Podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej.


Uzasadnienie

Rada Gminy Topólka działając na podstawie art. 15 i art. 19, pkt. 1, lit a, ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych określiła wysokość opłaty targowej na terenie Gminy Topólka, w wysokości 8,50 od stanowiska i 2 zl przy sprzedaży z ręki. Przy uchwalaniu stawki wzięto pod uwagę wysokość inflacji, oraz to, że poprzednio obowiązująca stawka nie była zmieniana od 2005 r. Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Niedośmiałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »