Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/211/09 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe