| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/7/10 Sejmik Województwa Podlaskiego

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z póź. zm.1) ) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.2) ) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z Tabelą 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załaczniku Nr 1 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012" do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia bużetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załaczniku Nr 1A "Zadania inwestycyjne w 2010 roku" do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załaczniku Nr 2 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załaczniku Nr 5 "Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok" do Uchwały Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835

Załącznik Nr Tabela 1 do Uchwały Nr II/7/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody

Załącznik Nr Tabela 2 do Uchwały Nr II/7/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/7/10
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

UZASADNIENIE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »