reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 580,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 930,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.300,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.830,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.900,00 zł

3) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.830,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.830,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 29 ton - 2.740,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 29 ton - 2.800,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.400,00 zł

5) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 2.100,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 2.100,00 zł

6) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 31 ton - 2.100,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 31 ton - 2.200,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 40 ton - 2.300,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 40 ton - 3.000,00 zł

7) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 600,00 zł

8) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą:

a) o liczbie osi jezdnych - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.500,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.500,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.000,00 zł

9) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą:

a) o liczbie osi jezdnych - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.500,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.500,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton - 2.000,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 36 ton włącznie - 1.500,00 zł

e) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton - 1.900,00 zł

10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od ilości miejsc od siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 924,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.155,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4373/.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Targoński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama