Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/504/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe