Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.PZD.032.1.18.2017 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach (Brzeskiej i Królewskiej) w miejscowości Mielnik, znajdujących się w ciągach dróg powiatowych nr 1781B i 1784B

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe