Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/474/2017 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Supraśl przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe