Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/280/18 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziłów w 2018 roku ''

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe