Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/384/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/371/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Wasilków przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe