Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe