Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/59/19 Rady Gminy Grabowo

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Grabowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2020 rok"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe