Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/86/20 Rady Gminy Zbójna

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe