Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 2/20 Burmistrza Szepietowa

z dnia 31 grudnia 2020 r.

zawarte pomiędzy Gminą Szepietowo a Gminą Nowe Piekuty w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi uczestników z terenu Gminy Nowe Piekuty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe