| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4/2012 Burmistrza Miasta Lęborka

z dnia 21 maja 2012r.

do Porozumienia zawartego w dniu 31.03.2010 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Lębork na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Cewice,

do Porozumienia zawartego w dniu 31.03.2010 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Lębork na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Cewice,

uczęszczającego do niepublicznych:

- przedszkoli,

- placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty,

na terenie miasta Lęborka.

Na podstawie: art. 90 ust. 1, 2b, 2c, 2d, 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),

pomiędzy:

Gminą Miasto Lębork, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Lęborka p. Witolda Namyślaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta p. Arlety Bałon

a

Gminą Cewice, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy p. Jerzego Pernala

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Marii Franciszczak

§ 1.

Porozumienie zawarte w dniu 31.03.2010 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Lębork na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Cewice, uczęszczającego do niepublicznych:

- przedszkoli,

- placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty,

na terenie miasta Lęborka, zmienia się w ten sposób, iż w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielona przez Gminę Miasto Lębork na każdego ucznia uczęszczającego do:

1) niepublicznego przedszkola wynosi:

a) w 2012 r. - 456,39 zł

2) niepublicznej placówki prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego wynosi:

a) w 2012 r. - 243,41 zł. " .

§ 2.

Inne postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

§ 4.

Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

WÓJT


mgr inż. Jerzy Pernal


SKARBNIK GMINY


mgr Maria Franciszczak

BURMISTRZ MIASTA


Witold Namyślak


SKARBNIK MIASTA LĘBORKA


Arleta Bałon

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »