reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Iława

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Iława z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wydatki budżetu Gminy pozostają bez zmian i wynoszą 47 131 676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35 676 704 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 11 454 972 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 11 454 972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 960 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Piotrkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zał. nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zał. nr 5

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama