reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/301/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 306 683,78 zł,
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 366,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
10 840,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60 821,68 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 139 461,50 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 533,75 zł,

- wpływ dochodów własnych 94 660,85 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 18 790,85 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
10 840,00 zł,

- wpływ dochodów własnych 7 950,85 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 470 892,93 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 32 547 863,41 zł, w tym:

- dochody bieżące 29 814 801,98 zł,

- dochody majątkowe 2 733 061,43 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 241 970,90 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 24 185,00 zł;

2) po stronie wydatków 32 580 701,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28 758 644,47 zł,

- wydatki majątkowe 3 822 057,38 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 241 970,90 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 24 185,00zł;

3) inne przychody 2 024 215,50 zł;

4) inne rozchody 1 991 377,06 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Dariusz Czerniawski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/301/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/301/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/301/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Badowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama