reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/79/2015 Rady Powiatu w Policach

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) w związku z art. 214 pkt 1 i 2 oraz art. 215 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach


Cezary Arciszewski


Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/79/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

801

80120

2540

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach

170 932

2

801

80120

2540

Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu

201 380

3

801

80130

2540

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach

115 421

4

801

80130

2540

Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu

76 947

5

853

85311

2580

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach

49 320

Ogółem

614 000


Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/79/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania
(przeznaczenie dotacji)

Beneficjent

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

7

1

600

60014

2310

Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z

Gmina Nowe Warpno

100 000

2

853

85311

2320

Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Gmina Miasto Szczecin

9 864

3

900

90008

2710

Ochrona i zachowanie różnorodności oraz gospodarowanie populacjami zwierząt łownych na terenie Gminy Dobra

Gmina Dobra

5 000

4

900

90008

2710

Ochrona i zachowanie różnorodności oraz gospodarowanie populacjami zwierząt łownych na terenie Gminy Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo

5 000

5

900

90095

2710

Edukacja ekologiczna młodzieży z terenu Gminy Dobra

Gmina Dobra

10 000

Ogółem

129 864


Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/79/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania
(przeznaczenie dotacji)

Beneficjent

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

7

1

630

63003

2360

Upowszechnianie turystyki

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

20 000

2

750

75095

2360

Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu

15 700

3

851

85149

2360

Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz ochrony i promocji zdrowia

20 000

4

852

85203

2830

Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

280 746

5

853

85311

2360

Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

9 300

6

853

85311

6190

Realizacja inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu Polickiego

Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

150 000

7

921

92195

2360

Uposzechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

15 000

8

926

92605

2360

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

36 100

Ogółem

546 846


Załącznik nr 4 do uchwały Nr X/79/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

§

Dochody ogółem

Wydatki
ogółem
(7+13)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki naprogramy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

854

85403

0960

18 000

18 000

18 000

0

18 000

0

0

0

0

Ogółem

18 000

18 000

18 000

0

18 000

0

0

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama