reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Budzyń

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) i art. 6k ust.1, pkt 1, w związku z art. 6i pkt 1 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391), Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Budzyń, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 lub 3.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 9,- złotych miesięcznie od osoby.

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny wynosi 13,- złotych miesięcznie od osoby.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 roku.


Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r. Rada Gminy Budzyń obowiązana jest podjąć szereg uchwał, które staną się podstawą funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy. Zgodnie z art. 6k ust. 1 w/w ustawy Rada Gminy Budzyń w drodze uchwały dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z treścią art. 6j ust. 1 pkt 1 w/w ustawy może stanowić iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 2) ilość zużytej wody z danej nieruchomości, lub 3) powierzchni lokalu mieszkalnego - oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą. Na podstawie art. 6j ust. 2 w/w ustawy, dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. W projekcie uchwały jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w odrębnej uchwale Rady Gminy Budzyń. Spośród wymienionych wyżej wariantów metoda ta jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstałych na nieruchomości odpadów niewątpliwie wiąże się z ilością osób wytwarzających te odpady na nieruchomości. Metoda ustalenia opłaty w zależności od ilości zużytej wody jest niemożliwa do przyjęcia, ze względu na brak możliwości rozliczenia wszystkich właścicieli nieruchomości, wynikający z faktu, iż w Gminie Budzyń nie wszystkie nieruchomości podłączone są do sieci wodociągowej. Przyjęcie wariantu umożliwiającego naliczanie opłaty na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, a także od gospodarstwa domowego jest bezzasadne, gdyż obie te możliwości nie odzwierciedlają liczby mieszkających tam osób, a w związku z tym ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Wobec powyższego przyjęta w projekcie uchwały metoda obliczenia opłaty, zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość jest najbardziej zasadna. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama