| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 696 ze zm.) art. 6   ust. 13, ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1   (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z   2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( tekst jedn. Dz.U. z   2011r Nr 197, poz. 1172 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór informacji w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr 265/XXVIII/05 Rady Gminy Kłomnice z   dnia 28 listopada 2005 r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji podatkowych.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/XI/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/XI/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 83/XI/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 83/XI/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »