| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U. Nr 127, poz. 857 z 2010 roku z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011 roku ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH MIASTA IMIELIN dokonać następujących zmian:

1) Dotychczasową treść § 4 oznaczyć jako ust. 1 oraz słowa "w postaci miejsca medalowego" zastąpić zwrotem "za I, II i III miejsce".

2) W § 4 dopisać ust. 2 w następującym brzmieniu: "Stypendium może otrzymać zawodnik, który w roku poprzedzającym okres przyznania stypendium we współzawodnictwie krajowym osiągnął wysokie wyniki sportowe tj. za zajęcie czwartego, piątego lub szóstego miejsca podczas zawodów wymienionych w pkt 1, 2, 3 ust. 1 niniejszego paragrafu".

3) Nadać nowe brzmienie § 7 "§ 7

1. Liczba i wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Imielin.

2. Wysokość stypendium sportowego uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego w kategorii sportowej ustalonej dla rocznika zawodnika danej dyscypliny i wynosi miesięcznie:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

IV, V , VI miejsce

1. Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski
2. Mistrzostwa Polski
Juniorów


300,00 złotych


250,00 złotych


200,00 złotych


150,00 złotych

1.Ogólnopolska   Olimpiada Młodzieży
(Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych)


250,00 złotych


200,00 złotych


150,00 złotych


100,00 złotych

1.Wojewódzkie lub
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików


200,00 złotych


150,00 złotych


100,00 złotych


--------------

3. Stypendium w wysokości 300,00 złotych miesięcznie otrzymuje również zawodnik określony w § 3 pkt 3 niniejszego załącznika.

4. Zawodnikowi przysługuje tylko jedno stypendium wyższe".

4) Dodać w § 9 punkt 3 w następującym brzmieniu: "3. Zawodnik ubiegający się o stypendium, który uprawia dyscyplinę zespołową dołącza do wniosku zaświadczenie klubu sportowego, że w roku poprzedzającym okres przyznania stypendium był zakwalifikowany do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »