| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.36.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. otrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.)

§ 1. Ustala się od dnia 1 lutego 2015 roku metodę obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Miasta Wojkowice w postaci iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w odrębnej uchwale w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/290/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

§ 4. 1.Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń                Urzędu Miasta Wojkowice.

2. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »