Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/76/15 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/338/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Piekary Śląskie na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2013, poz.594) art.12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Ze wzgłędu na ujednolicenie nazw ulic na terenie miasta Piekary Śląskie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/338/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta Piekary Śląskie na stałe obwody głosowania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Granice obwodów głosowania pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Piotr Buchwald


Załącznik do Uchwały Nr VI/76/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 marca 2015 r.

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w Piekarach Śląskich

1

Ulice: 3-go Maja, Alfonsa Zgrzebnioka, Bolesława Prusa, Gustawa Morcinka, Górna, Górnośląska, Ignacego Paderewskiego, Jana Dzierżonia, Juliusz Ligonia, Kłosowa, Kwiatowa, Niepodległości, Plebiscytowa, Pod Gajem, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Radzionkowska, Tysiąclecia, Zamkowa

Filia Miejskiego Domu Kultury ul.Tarnogórska 49

2

Ulice: Adama Asnyka, Brynicka, Ceramiki, Elizy Orzeszkowej, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Janusza Daaba, Józefa Szafranka, Józefska, Łąkowa, Łukowa, Marii Konopnickiej, Piaskowa, Pokoju, Rewolucjonistów, Słonecznikowa, Szkolna, Tarnogórska, Źródlana

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

ul. Tarnogórska 40

3

Ulice: Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Józefa Hallera, Gen. Leopolda Okulickiego, generała Stanisława Maczka od nr 7 nieparzyste i od nr 10 parzyste, Gen. Stefana Roweckiego, Majora Henryka Sucharskiego, Olimpijska

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Olimpijska 3

4

Ulice: Armii Krajowej od nr 3 parzyste i nieparzyste, Astrów, Azalii, Bratków, Chabrowa, Fiołków, Gajowa, Goździków, Groszkowa, Jaśminowa, Jesienna, Konwaliowa, Kościelna, księdza Gerarda Waculika od nr 4 parzyste i od nr 9 nieparzyste, Liliowa, Maciejków, Makowa, Mirtowa, Papieża Jana Pawła II od nr 76 parzyste i od nr 67 nieparzyste, Polna, Równoległa, Różana, Słoneczna, Stawowa, Szparagowa, Ustronna, Wiosenna, Zaciszna

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka

ul. księdza Gerarda Waculika 10

5

Ulice: Bazaltowa, Diamentowa, Gen. Władysława Andersa, Gen. Zygmunta Jankego, generała Stanisława Maczka od nr 1 do 5 nieparzyste i od nr 2 do 8 parzyste, Granitowa, Kamienna, księdza Gerarda Waculika od nr 1 do 7 nieparzyste, Papieża Jana Pawła II od nr 48 do 72 parzyste i od nr 59 do 63 nieparzyste, Perłowa, Rubinowa, Stanisława Mastalerza, Turkusowa

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka

ul. księdza Gerarda Waculika 10

6

Ulice: Alojzjanów, Gen. Stanisława Szeptyckiego, Jana Ludygi, Teodora Heneczka

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11

ul. Śląska 8

7

Ulice: Gen. Jerzego Ziętka nr 68 i 70, Konstytucji 3-go Maja od nr 42 parzyste, Królowej Jadwigi, Ks. Jakuba Roczkowskiego, Śląska

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11

ul. Śląska 8

8

Ulice: Bursztynowa, Szmaragdowa

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11

ul. Śląska 8

9

Ulice: Cicha od nr 32 parzyste, Leśna, Papieża Jana Pawła II od nr 30 do 44 parzyste i od nr 51 do 57 nieparzyste

Miejskie Gimnazjum Nr 1

ul. Armii Krajowej 2

10

Ulice: Armii Krajowej 2, Gen. Jerzego Ziętka od 23 nieparzyste i od nr 72 parzyste, Konstytucji 3-go Maja od nr 39 nieparzyste, Ofiar Katynia, Sokołów

Miejskie Gimnazjum Nr 1

ul. Armii Krajowej 2

11

Ulice: Gen. Jerzego Ziętka od nr 60 do nr 66 parzyste, Piotra Skargi

Miejskie Gimnazjum Nr 2

ul.Ks. Jerzego Popiełuszki 8

12

Ulice: Adama Didura, Boczna, Józefa Bema, Kazimierza Wielkiego, Konstantego Damrota, Krótka, Ks. Jerzego Popiełuszki, Mikołaja Kopernika, Nerlicha, Papieża Jana Pawła II od nr 2 do 28 parzyste i od nr 1 do 47 nieparzyste, Stanisława Moniuszki, Wawrzyńca Hajdy, Zygmunta Starego

Miejskie Gimnazjum Nr 2

ul.Ks. Jerzego Popiełuszki 8

13

Ulice: Bernarda Purkopa, Brata Alberta, Bytomska od nr 145 nieparzyste i od nr 154 parzyste, Cicha od nr 1 do 20b, Głęboka, Górzysta, Grabowa, Henryka Londnera, Inwalidów Wojennych, Jasna, Juliana Kawalca, Juliusza Słowackiego, Karola Darwina, Konstytucji 3-go Maja od nr 1 do 36 parzyste i nieparzyste, ks. Jana Ficka, Lipka, Podgórna, Sikorek, Skalista, Słowików, Sportowa, Studzienna, Szpaków, Wojska Polskiego, Wyzwolenia od nr 1 do 16a

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia

ul. Bytomska 207

15

Ulice: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiego, Jana Lortza, Jana Sobieskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierza Odnowiciela, Klonowa, Maksymiliana Jasionowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Miodowa, Spokojna, Spółdzielcza, Stanisława Staszica, Stefana Czarnieckiego, Wierzbowa, Wyzwolenia od nr 17 nieparzyste i parzyste, Złota

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy

ul. Fryderyka Chopina 11

16

Ulice: 1-go Maja, Bytomska od nr 1 do 97 nieparzyste, Kanałowa, Karola Miarki, Norberta Bończyka, Ogrodowa, Pod Lipami, Podmiejska, Przy Dworcu, Targowa

Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II

ul. Bytomska 81a

18

Ulice: Bytomska od nr 88 do 152 parzyste i od nr 101 do 143 nieparzyste, Gen. Jerzego Ziętka od nr 1 do 22 parzyste i nieparzyste i od nr 24 do 28 parzyste, Gimnazjalna, Kalwaryjska, Mikołaja Reja, Okrzei Stefana, Wesoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego

ul. Gimnazjalna 24

20

Ulice: Bytomska od nr 56 do 86 parzyste, Franciszka Żwirki, Henryka Sienkiewicza, Józefa Janty, Józefa Lompy, Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 5 do 55 nieparzyste, Stara, Stanisława Wigury, Tadeusza Kościuszki, Wolności

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szpitalna 9

21

Ulice : Adama Mickiewicza, Graniczna, Józefa Sowińskiego, Powstańców Warszawskich, Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 2 parzyste i od nr 71 nieparzyste, Romualda Traugutta, Szpitalna

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szpitalna 9

22

Ulice: Aleksandra Fredry, Barbary, Czwartaków, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Wieniawskiego, Jana Demarczyka, Jana Długosza od nr 1 do 26, Joachima Lelewela, Lotników, Oświęcimska od nr 1 do 38, Piekarska, Pierwszej Armii Wojska Polskiego, Podchorążych, Poli Gojawiczyńskiej, Pożarna, Stanisława Konarskiego, Tadeusza Makowskiego, Trzech Bohaterów, Westerplatte, Władysława Reymonta, Wodna, Związkowa

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Demarczyka

ul.Związkowa 14

23

Ulice: Osiedle Andaluzja od nr 1 do 35

Ośrodek Kultury "Andaluzja"

ul. Oświęcimska 45

24

Ulice: Biskupa Nankera od nr 103 do 211 nieparzyste i od nr 108 do 178 parzyste, Jana Brzechwy, Jana Długosza od nr 29 nieparzyste i parzyste, Kornela Makuszyńskiego, Oświęcimska od nr 46 do 104 parzyste, Stanisława Witkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Partyzantów, Wandy

Zespół Szkół Nr 1

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 49

25

Ulice: Marii Curie-Skłodowskiej od nr 1 do 71

Zespół Szkół Nr 1

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 49

26

Ulice : Biskupa Nankera od nr 180 parzyste i od nr 213 nieparzyste, Ks. Józefa Krupy, Marii Curie-Skłodowskiej od nr 87 do 100

Miejskie Gimnazjum nr 4

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 108

27

Ulice: Marii Curie-Skłodowskiej od nr 101 do 133

Miejskie Gimnazjum nr 4

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 108

28

Ulice: Andrzeja Kmicica, Biskupa Herberta Bednorza, Cypriana Kamila Norwida, Górnicza, Haliny Konopackiej, Hugo Kołłątaja, Hutnicza, Ignacego Daszyńskiego, Jana Sabały, Janusza Kusocińskiego, Jerzego Kukuczki, Józefa Milęckiego, Józefa Poniatowskiego, Kolejowa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ludwika Solskiego, Maurycego Mochnackiego, Michała Drzymały, Miła, Piastów, Piotra Michałowskiego, Stefana Żeromskiego, Teofila Lenartowicza, Teodora Trautmana, Walentego Roździeńskiego od nr 20 parzyste i od nr 23 nieparzyste, Wentylacyjna, Wojciecha Korfantego, Zofii Nałkowskiej

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Biskupa Herberta Bednorza 29

29

Ulice : Franciszka Kotuchy, Harcerska, Janusza Korczaka, Kosynierów, Walentego Roździeńskiego od nr 1 do 21 nieparzyste i od nr 4 do 18 parzyste

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Powstańców Śląskich

ul. Franciszka Kotuchy 40

31

Ulice: Andrzeja Wajdy, Bolesława Chrobrego, Główna, Gwarków, Heleny Modrzejewskiej, Jagiellońska od nr 1 do 69 nieparzyste i od nr 2 do 70 parzyste, Jana Matejki, Juliana Tuwima, Karola Szymanowskiego, Łużyczan, Mała, Mieczysława Karłowicza, Przyjaźni od nr 1 do 141 nieparzyste i od nr 2 do 138 parzyste, Rolnicza, Rymera, Słowiańska, Stefana Batorego, Stefana Jaracza, Szybowa, Światowida, Władysława Łokietka

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

ul. Rycerska 15a

32

Ulice: Braterstwa, Gen. Jana Sadowskiego, Jagiellońska od nr 71 nieparzyste i parzyste, Jordana, Jurija Gagarina, Kazimierza Tetmajera, Kocota, Konstytucji, Michała Wołodyjowskiego, Pawła Stalmacha, Piotra Szymonka, Przyjaźni od nr 140 parzyste i od nr 143 nieparzyste, Rozalki, Rycerska, Rychla, Stalowa, Władysława Orkana, Władysława Sikorskiego, Zawiszy Czarnego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

ul. Rycerska 15a

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe