| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74/X/2015 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 7 i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595), art. 7b ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się stypendia dla najbardziej uzdolnionych artystycznie uczniów i studentów

§ 2.

1. Ustanawia się zasady, tryb i wysokość stypendiów określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niejszej uchwały.

2. Przyjmuje się formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 144/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz uchwała Nr 290/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/X/2015
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 października 2015 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/X/2015
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 30 października 2015 roku
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »