Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/240/2017 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łodygowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe