Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 195/XXXVIII/2017 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 185/XXXVII/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe