Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.52.(6).2017.2530.XIV.AZA.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 grudnia 2017r.

o odmowie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiebiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe