Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/797/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 lutego 2018r.

w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarach rewitalizacji: nr 8 - Bobrek, nr 10 - Śródmieście, nr 12 - Rozbark i nr 13 - Śródmieście Północ

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe