Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/596/18 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe