Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt III SA/Gl 711/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie ze skargi TOI TOI POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie na uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 maja 2012 r. nr PR.0007.130.2012 w przedmiocie określenia wymagań w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe