Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/65/2019 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 18 marca 2019r.

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe