Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 143/X/19 Rady Miasta Żory

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 515/XL/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe