Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 112/XIII/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe