Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17 czerwca 2020 r.

do Porozumienia nr 100/KT/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Zebrzydowice prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 (ul. Jagiellońska) w miejscowości Kończyce Małe"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe