Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Kochanowice; Wójta Gminy Koszęcin

z dnia 2 września 2020 r.

dotyczące współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Lubliniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe